Теорія літератури. Образи в художній літературі.

Теорія літератури. Образи в художній літературі

Загрузка...

Теорія літератури

Образи в художній літературі

У кожному, навіть невеликому творі, не один, а багато образів.

Основними є образи персонажів. Допоміжну роль відіграють:

  • образи – картини природи (пейзажі);
  • образи – речі (описи обстановки);
  • образи – емоції (ліричні мотиви).

Художні засоби, які характеризують персонажів:

–         дії та вчинки;

–         мовна характеристика;

–         авторська характеристика;

–         характеристикаодним персонажем іншого;

–         портретна характеристика;

–         опис обстановки та природи.

  • Образи – символи : це такі художні образи, які мають алегоричний або символічний зміст (у байках).
  • Словесні образи : це такі слова і вирази, яким властива картинність, яскравість, емоційність забарвлення. Такі образи називаються тропи.