Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

Загрузка...

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.) та чинних програм з української літератури для 5-11 класів: за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.) і О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.). Зважаючи на варіативність програм у школах з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, до програми ЗНО внесено персоналії письменників і художні твори, вивчення яких передбачено всіма чинними шкільними програмами й відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: “Українська мова” (“Фонетика. Графіка”, “Лексикологія. Фразеологія”, “Будова слова. Словотвір”,  “Синтаксис”, “Орфоепія”, “Морфологія”, “Стилістика”, “Розвиток мовлення”, “Орфографія”) та “Українська література” (“Усна народна творчість”, “Література кінця ХVIII – початку ХХ ст.”, “Давня українська література“,  “Творчість українських письменників-емігрантів”, “Література ХХ ст.”, “Сучасний літературний процес”).