Теорія літератури

Цей матеріал навчить Вас орієнтуватися у питаннях з теорії літератури, розрізняти елементи композиції твору, тропи, форми римування, віршові розміри, а також орієнтуватися в царині літературних родів та жанрів

Теорія літератури. Елементи віршування. Система віршування.

Теорія літератури. Елементи віршування. Система віршування

Теорія літератури Елементи віршування Система віршування. Принципи ритмічної організації віршованої мови в поезіях різних народів різні. Але спільним для всіх видів віршів є те, що рядки їх є певними сумірними відтинками.

Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова.

Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова

Теорія літератури Елементи віршування Мова віршова й прозова. Літературні твори бувають прозові та віршові. Проза й вірш являють собою різні системи організації художньої мови, що складалися історично у процесі її розвитку. Вони мають свої особливості й закономірності. Вживання їх  не є явищкм довільним, залежним лише від бажання автора, а зумовлюється естетичними завданнями, які він перед …

Теорія літератури. Звукова організація мови (фоніка).

Теорія літератури. Звукова організація мови (фоніка)

Теорія літератури Звукова організація мови (фоніка) У мові художнього твору в значно більшій мірі має значення звучання мови. Перш за все письменники додержуються загальних вимог милозвучності, тобто евфонії, характерних для мовию Наприклад: чергування у – в,  і –й,   з – із – зі. Крім того, звукове оформлення творів повинно відігравати і певну художню функцію. Існують …

Теорія літератури. Поетичний синтаксис.

Теорія літератури. Поетичний синтаксис

Теорія літератури Поетичний синтаксис Академік Виноградов писав: “Не слід вбачати в синтаксичному ладі художнього твору (це синтаксична будова речень і словосполучень) прямого і безпосереднього відбиття і змішувати синтаксичні форми з семантичним змістом мови”.

Мова автора і мова персонажів. Літературна мова і мова художньої літератури.

Мова автора і мова персонажів. Літературна мова і мова художньої літератури

Теорія літератури Мова автора і мова персонажів Літературна мова і мова художньої літератури У творах літератури розрізняють мову автора і мову персонажів (мова кожної дійової особи своєрідна). Мова автора і мова дійових осіб відмінні, бо вони виконують у творі різні функції.

Теорія літератури. Мова як засіб художнього відображення дійсності.

Теорія літератури. Мова як засіб художнього відображення дійсності

Теорія літератури Мова як засіб художнього відображення дійсності. У мові художніх творів комунікативна функція поєднується з естетичною. Слова й словосполучення є засобом передачі думок, але разом з тим у мові художніх творів вони повинні викликати конкретно – чуттєві уявлення і збуджувати естетичні почуття. Це є обов,язковою функцією мови художніх творів. Таким чином, аналіз мови є …

Теорія літератури. Конфлікт у творі.

Теорія літератури. Конфлікт у творі

Теорія літератури Конфлікт у творі Основна суперечність між дійовими особами, яка призводить до боротьби між ними і до розвитку сюжету, називається конфліктом (лат. “незгода, зіткнення”).

Теорія літератури. Тропи як спеціальні засоби образності мови.

Теорія літератури. Тропи як спеціальні засоби образності мови

Теорія літератури Тропи, як спеціальні засоби образності мови У конкретно – життєвому зображенні дійсності, яке дають твори літератури, важливу роль відіграють спеціальні засоби образності мови.

Теорія літератури. Образи в художній літературі.

Теорія літератури. Образи в художній літературі

Теорія літератури Образи в художній літературі У кожному, навіть невеликому творі, не один, а багато образів. Основними є образи персонажів. Допоміжну роль відіграють: образи – картини природи (пейзажі); образи – речі (описи обстановки); образи – емоції (ліричні мотиви).