Теорія літератури. Сюжет твору.

Теорія літератури. Сюжет твору

Теорія літератури Сюжет твору Людське життя знаходиться в постійному русі завдяки боротьбі суперечливих явищ, тому предметом відображення у художніх творах стають численні конфлікти. Суть цих конфліктів розкривається у художніх творах у певних подіях, у розвитку дій.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів До тем та ідей, як і до інших елементів літератутних творів, слід підходити історично.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника

Теорія літератури Тема та ідея твору і світогляд письменника Добір життєвого матеріалу, осмислення і втілення його в образі, композиційне і словесне оформлення – все це залежить від світогляду письменника, який формується під впливом певних соціальних умов.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору

Теорія літератури Ідейний зміст Основна ідея твору Дійсність різноманітна і багатогранна, і письменники спиняють свою увагу на різних фактах і явищах. Письменники не тільки відображають життя, а й пояснюють його, і дають оцінку змальованим явищам.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору

  Теорія літератури    Поняття про ідейно – тематичну основу твору Визначаючи тему художнього твору вказуємо, які явища дійсності в ньому відображені, тобто про що написано твір. Пам,ятаємо, що митець ставить певне питання, на яке намагається дати відповідь своїм твором (єдність теми та ідеї є змістом) Тема – це зображення у творі явища життя, і …

Олександр Довженко. Автобіографічна кіноповість “Зачарована Десна”. Скорочено

Олександр Довженко Зачарована Десна скорочено

Олександр Довженко Автобіографічна кіноповість “Зачарована Десна” Скорочено У реальний світ оповідача все частіше починають вторгатися спогади. Оповідач згадує дитинство. До чого ж гарно і весело було на городі! Чого тільки не насадить невгамовна мати. А сад як зацвіте! У  нас був дід дуже схожий на Бога. Любив спати на погребні, звали його Семеном. Пахнув дід …

Іван Котляревський. П’єса “Наталка Полтавка”. Скорочено

Іван Котляревський Наталка Полтавка скорочено

Іван Котляревський П’єса “Наталка Полтавка” Скорочено Дійові особи: Возний Тетерваковський Борис Горпина Терпелиха – вдова Наталка – дочка її Петро – коханий Наталки Микола – далекий родич Терпелихи Макогоненко – виборний села. ДІЯ   І Наталка сумує за Петром, говорить: “Ми тепер рівня з тобою: і я стала така бідна, як і ти”. Зустрічає возного, той …

Пантелеймон Куліш. Історичний роман “Чорна Рада”. Хроніка 1663 року. Скорочено

Пантелеймон Куліш Чорна Рада скорочено

Пантелеймон Куліш Історичний роман “Чорна Рада” Скорочено По весні 1663 року двоє подорожніх під,їжджали до Череваневого хутора – Хмарища. Це був полковник Шрам Іван та його син Петро. Зустрів їх Василь Невольник – “дідусь такий мізерний, мов зараз тільки з неволі випущений: невеличкий, похилий…”

Пантелеймон Куліш (1819 — 1897). Життєвий та творчий шлях

Пантелеймон Олександрович Куліш — український буржуазно-ліберальний письменник, багатогранна діяльність якого (як поета і прозаїка, фольклориста і етнографа, перекладача і критика, редактора і видавця) охоплює кілька десятиліть. На початку — ліберал, настроєний проти царизму і кріпацтва, потім він поступово скочується на буржуазно-націоналістичні позиції, особливо в останні десятиліття свого життя.