Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури

Програму зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5-11 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.) та чинних програм з української літератури для 5-11 класів: за загальною редакцією Р. Мовчан (лист № 1/11-2444 від 23.07.2002 р.) і О. Бандури, Н. Волошиної (лист № 1/11-3580 від 22.08.2001 р.). Зважаючи на варіативність програм у школах з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів, до програми ЗНО внесено персоналії письменників і художні твори, вивчення яких передбачено всіма чинними шкільними програмами й відображено в усіх підручниках, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Матеріал програми ЗНО розподілено за такими розділами: «Українська мова» («Фонетика. Графіка», «Лексикологія. Фразеологія», «Будова слова. Словотвір»,  «Синтаксис», «Орфоепія», «Морфологія», «Стилістика», «Розвиток мовлення», «Орфографія») та «Українська література» («Усна народна творчість», «Література кінця ХVIII — початку ХХ ст.», «Давня українська література«,  «Творчість українських письменників-емігрантів», «Література ХХ ст.», «Сучасний літературний процес»).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *