Теорія літератури

Цей матеріал навчить Вас орієнтуватися у питаннях з теорії літератури, розрізняти елементи композиції твору, тропи, форми римування, віршові розміри, а також орієнтуватися в царині літературних родів та жанрів

Теорія літератури. Сюжет твору.

Теорія літератури. Сюжет твору

Теорія літератури Сюжет твору Людське життя знаходиться в постійному русі завдяки боротьбі суперечливих явищ, тому предметом відображення у художніх творах стають численні конфлікти. Суть цих конфліктів розкривається у художніх творах у певних подіях, у розвитку дій.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів До тем та ідей, як і до інших елементів літератутних творів, слід підходити історично.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника

Теорія літератури Тема та ідея твору і світогляд письменника Добір життєвого матеріалу, осмислення і втілення його в образі, композиційне і словесне оформлення – все це залежить від світогляду письменника, який формується під впливом певних соціальних умов.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору

Теорія літератури Ідейний зміст Основна ідея твору Дійсність різноманітна і багатогранна, і письменники спиняють свою увагу на різних фактах і явищах. Письменники не тільки відображають життя, а й пояснюють його, і дають оцінку змальованим явищам.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору

  Теорія літератури    Поняття про ідейно – тематичну основу твору Визначаючи тему художнього твору вказуємо, які явища дійсності в ньому відображені, тобто про що написано твір. Пам,ятаємо, що митець ставить певне питання, на яке намагається дати відповідь своїм твором (єдність теми та ідеї є змістом) Тема – це зображення у творі явища життя, і …