Василь Стефаник | Тести для самоперевірки

Василь Стефаник | Тести для самоперевірки

Тести для самоперевірки 

Василь Стефаник

 (1871 — 1936)

1. Майстром якого літературного жанру вважається Василь Стефаник?
А) Соціально-психологічного роману;
Б) соціально-психологічної повісті;
В) соціально-психологічної новели;
Г) соціально-психологічної драми.

2. Який твір В. Стефаника розкриває тему еміграції галицького селянства’
А) «Камінний хрест»;
Б) «Новина»;
В) «Синя книжечка»;
Г) «Сини».

3. Укажіть, із чого починається твір В. Стефаника «Новина»:
А) портретна характеристика Гриця Летючого;
Б) портретна характеристики Доцьки і Гандзі;
В) повідомлення про факт дітовбивства;
Г) опис нужденної обстановки хати Гриця Летючого,

4. Укажіть мотив злочину Гриця Летючого (новела «Новина»):
А) усе, пов’язане зі спогадами про померлу дружину, має піти з нею в могилу;
Б) менша дитина все одно хвора, то хай не мучиться;
В) подія приверне увагу односельців, і вони почнуть допомагати бідній родині;
Г) відсутність змоги прогодувати дітей.

5. Який образ не належить до образної системи твору В. Стефани «Марія»?
А) Могила Шевченка;
Б) пісня козаків;
В) портрет Шевченка;
Г) камінний хрест.

6. Якою є присвята до новели «Марія»?
А) Світлій пам’яті Івана Франка;
Б) світлій пам’яті Тараса Шевченка;
В) Ользі Кобилянській;
Г) всім, хто помер, захищаючи Україну;
Д) емігрантам.

7. Назвіть твір Василя Стефаника, фрагмент якого наведено:
«А ти, Мати Божа, будь мойов газдинев; ти з своїм сином посередині, коло тебе Андрій та Іван по боках… Ти дала сина одного, а я двох».
А) «Марія»;
Б) «Сини»;
В) «Камінний хрест»;
Г) «Новина»;
Д) «Вона — земля»?

8. Який образ у новелістиці В. Стефаника символізує пам’ять про людину на землі, її виснажливу й животворну працю?
А) Портрет Шевченка;
Б) кленові листки;
В) розрита могила;
Г) кров із порізаної на полі ноги;
Д) камінний хрест.

9. Укажіть назву течії модернізму, ознаки якої яскраво представлені у творчості В.Стефаника:
А) імпресіонізм;
Б) експресіонізм;
В) символізм;
Г) класицизм;
Д) реалізм.

10. Значення творчості В. Стефаника в українській і світовій літературі полягає:
А) у майстерному розкритті теми голодомору;
Б) у вдалому і майстерному введенні розмовної діалектної лексики до літературного            вжитку;
В) у майстерності розкриття соціального конфлікту;
Г) в умінні в малому за обсягом психологічному творі передати картини людського              життя;
Д) у глибокому розкритті теми Першої світової війни.

11. Установіть відповідність між героєм і назвою твору Василя Стефаника:
1) Гриць Летючий                                А) «Сини»;
2) Максим                                              Б) «Новина»;
3) Іван Дідух                                         В) «Марія»;
4) Марія                                                 Г) «Камінний хрест».

12. Установіть відповідність між цитатою і назвою твору Василя Стефаника:
1) «А всього маєтку лишив йому тато букату горба, щонайвищого і щонайгіршого над усе сільське поле. На тім горбі копали жінки пісок, і зівав він ярами та печерами під небеса, як страшний велетень. Ніхто не орав його і не сіяв, і межі ніякої на нім не було. Лиш один Іван узявся свою пайку копати і сіяти».
2) «Старий пес, все лютий, але молоді коні ще міцно тримає, богатир, іззамолоду добре годований, та втратив обох синів і відтогди все кричить і на полі, і в селі».
3) «Її стодоли пусті, комора без дверей, порожня, хата — гола, а замки від скринь ржавіють попід ноги».
4) «Мучився Гриць цілі два роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він жиє, що діє…».

А) «Новина»;
Б) «Палій»;
В) «Сини»;
Г) «Камінний хрест»;
Д) «Марія».

Відповіді

1 В

2-А

3-В

4-Г

5-Г

6-А

7-Б

8-Д

9-Б

10-Г

11

1234
БАГВ

 

12

1234
ГВДА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *