Архів категорії ‘Теорія літератури

Теорія літератури Літературні роди та жанри Епос – (від гр. «слово, розповідь») Основні особливості епосу:

Теорія літератури Елементи віршування Система віршування. Принципи ритмічної організації віршованої мови в поезіях різних народів різні. Але спільним для всіх видів віршів є те, що рядки їх є певними сумірними відтинками.

Теорія літератури Елементи віршування Мова віршова й прозова. Літературні твори бувають прозові та віршові. Проза й вірш являють собою різні системи організації художньої мови, що складалися історично у процесі її розвитку. Вони мають свої особливості й закономірності. Вживання їх  не є явищкм довільним, залежним лише від бажання автора, а зумовлюється естетичними завданнями, які він перед […]

Теорія літератури Звукова організація мови (фоніка) У мові художнього твору в значно більшій мірі має значення звучання мови. Перш за все письменники додержуються загальних вимог милозвучності, тобто евфонії, характерних для мовию Наприклад: чергування у – в,  і –й,   з – із – зі. Крім того, звукове оформлення творів повинно відігравати і певну художню функцію. Існують […]

Теорія літератури Поетичний синтаксис Академік Виноградов писав: “Не слід вбачати в синтаксичному ладі художнього твору (це синтаксична будова речень і словосполучень) прямого і безпосереднього відбиття і змішувати синтаксичні форми з семантичним змістом мови”.


Вгору