Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова.

Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова

Теорія літератури

Елементи віршування

Мова віршова й прозова.

Літературні твори бувають прозові та віршові. Проза й вірш являють собою різні системи організації художньої мови, що складалися історично у процесі її розвитку. Вони мають свої особливості й закономірності. Вживання їх  не є явищкм довільним, залежним лише від бажання автора, а зумовлюється естетичними завданнями, які він перед собою ставить.Проза – від лат. “незв,язний, вільний, прямий”.

Вірш – від лат. “ряд, рядок”.

Віршова мова на відміну від прозової ритмічно організована.

Ритм, взагалі, властивий багатьом явищам і процесам. Це рівномірна послідовність певних рухів, ударів, дій. Елементи ритму є і в прозовій мові, але тут вони незначні. Ритмічність віршової мови основана на додержанні певних вимог. Віршовий ритм полягає у закономірному повторенні певних мовних одиниць.

Ритмічна організація віршованої мови виявляється:

  • у поділі на короткі сумірні між собою відтинки, які при читанні відзначаються паузами;
  • у наявності елементів ритму і в будові вказаних відтинкі.
  • Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова
    Теорія літератури. Елементи віршування. Мова віршова й прозова

Віршові рядки не випадкові, кожен закінчується паузою. Ці паузи називаються ритмічними. Ритмічна організація віршової мови є одним з важливих чинників її емоційної виразності. Залежно від поділу віршованого тексту на рядки й особливості будови самих рядків, різні вірші звучать по – різному. Ритм поезії починається з кожного окремого рядка. У віршах почуття передаються насамперед за допомогою семантики слів та словосполучень. Звукова форма віршованої мови у виявленні почуттів відіграє допоміжну роль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *