Мова автора і мова персонажів. Літературна мова і мова художньої літератури.

Мова автора і мова персонажів. Літературна мова і мова художньої літератури

Теорія літератури Мова автора і мова персонажів Літературна мова і мова художньої літератури У творах літератури розрізняють мову автора і мову персонажів (мова кожної дійової особи своєрідна). Мова автора і мова дійових осіб відмінні, бо вони виконують у творі різні функції.

Теорія літератури. Мова як засіб художнього відображення дійсності.

Теорія літератури. Мова як засіб художнього відображення дійсності

Теорія літератури Мова як засіб художнього відображення дійсності. У мові художніх творів комунікативна функція поєднується з естетичною. Слова й словосполучення є засобом передачі думок, але разом з тим у мові художніх творів вони повинні викликати конкретно – чуттєві уявлення і збуджувати естетичні почуття. Це є обов,язковою функцією мови художніх творів. Таким чином, аналіз мови є …

Теорія літератури. Конфлікт у творі.

Теорія літератури. Конфлікт у творі

Теорія літератури Конфлікт у творі Основна суперечність між дійовими особами, яка призводить до боротьби між ними і до розвитку сюжету, називається конфліктом (лат. “незгода, зіткнення”).

Теорія літератури. Тропи як спеціальні засоби образності мови.

Теорія літератури. Тропи як спеціальні засоби образності мови

Теорія літератури Тропи, як спеціальні засоби образності мови У конкретно – життєвому зображенні дійсності, яке дають твори літератури, важливу роль відіграють спеціальні засоби образності мови.

Теорія літератури. Образи в художній літературі.

Теорія літератури. Образи в художній літературі

Теорія літератури Образи в художній літературі У кожному, навіть невеликому творі, не один, а багато образів. Основними є образи персонажів. Допоміжну роль відіграють: образи – картини природи (пейзажі); образи – речі (описи обстановки); образи – емоції (ліричні мотиви).

Теорія літератури. Сюжет твору.

Теорія літератури. Сюжет твору

Теорія літератури Сюжет твору Людське життя знаходиться в постійному русі завдяки боротьбі суперечливих явищ, тому предметом відображення у художніх творах стають численні конфлікти. Суть цих конфліктів розкривається у художніх творах у певних подіях, у розвитку дій.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури. Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів.

Теорія літератури Соціально – історична зумовленість тем та ідей літературних творів До тем та ідей, як і до інших елементів літератутних творів, слід підходити історично.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника.

Теорія літератури. Тема та ідея твору і світогляд письменника

Теорія літератури Тема та ідея твору і світогляд письменника Добір життєвого матеріалу, осмислення і втілення його в образі, композиційне і словесне оформлення – все це залежить від світогляду письменника, який формується під впливом певних соціальних умов.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору.

Теорія літератури. Ідейний зміст. Основна ідея твору

Теорія літератури Ідейний зміст Основна ідея твору Дійсність різноманітна і багатогранна, і письменники спиняють свою увагу на різних фактах і явищах. Письменники не тільки відображають життя, а й пояснюють його, і дають оцінку змальованим явищам.