Тести для самоперевірки. Юрій Клен. Життя та творчість.

Тести для самоперевірки. Юрій Клен. Життя та творчість

Тести для самоперевірки

Юрій Клен

Життя та творчість

ПИТАННЯ:

1. Справжнє ім’я письменника? Коли вперше підписався псевдонімом?

2. Роки життя? Як помер?

3. Де навчався? Чому перервав навчання?

4. З ким сходиться? Коли заарештували?

5. Ким працює з 1921р. по 1931рік?
6. Коли емігрував до Німеччини? Чим займався проживаючи за кордоном?

7. З якої причини звільнено від служби?

8. Мотивами якої групи перейнявся? Назвати ці мотиви.

9. Центральна тема його поезій? Назвати збірки поезій.

10. Найвизначніший твір у поетичній спадщині Юрія Клена?

11. Улюблений розмір письменника? Дати визначення.

Тести для самоперевірки. Юрій Клен. Життя та творчість
Тести для самоперевірки. Юрій Клен. Життя та творчість

ВІДПОВІДІ:

1. Освальд Бургардт; псевдонімом вперше підписався 1931 року під сонетами.

2. Роки життя 1891 – 1947 рр. Під час переходу кордону 4 жовтня 1947 року застудився, запалення легень. 30 жовтня помер, поховано на кладовищі Вестфрідгоф.

3. 1911 року вступив до Київського університету св. Володимира на історико-філологічний факультет. Почалася Перша світова війна. Як німецького підданого його було вислано в Архангельську губернію. Закінчив навчання лише у 1920 році, вступив а аспірантуру УАН.

4. Сходиться з неокласиками. Влітку 1921 року заарештували за підозрою у «буржуазному» походженні.

5. Працює викладачем.

6. 1931 року емігрує до Німеччини. Давав там приватні уроки, читав лекції у Мюнхенському університеті, де й почав працювати з 1934 року. 1936 року захистив докторську дисертацію – звання професора.

7. Через хворобу звільнено зі служби. З січня 1943 року викладав у Німецькому університеті та в Українському вільному університеті в Празі.

8. Перейнявся мотивами «Празької школи»: туга за Батьківщиною, звернення до найдавніших часів, до Середньовіччя.

9. Центральна тема поезій – історична трагедія України. Збірка «Каравели» (1943)

10. найвизначніший твір – поема «Попіл імперії» (літопис історичних подій ХХ ст., прокляття фашизму; автор засуджує тоталітаризм).

11. Октава – восьмивірш. Перші 6-ть рядків – одна рима жіноча, друга – чоловіча (поема «Прокляті роки»).

Терцини – трирядкова строфа, складається з рядків п’ятистопного ямба.

Ямб – двоскладова стопа з наголосом на другому складі.

НЕОКЛАСИЦИЗМ – літературна течія в українській поезії 20-хроків ХХст. Значною мірою орієнтувався на давньогрецьку та римську літературу як зразкову, справді мистецьки довершену. Отож у творчості неокласиків часто опрацьовувалися античні теми, давалося новітнє трактування образів античності. Однак найсуттєвішим для українських неокласиків було прагнення високо нести культуру поетичного слова, всіляко дбати про довершеність художньої форми. Представники: Микола Зеров, Максим Рильський, Павло Пилипович, Михайло Драй-Хмара, Юрій Клен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *