Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору

 

Теорія літератури

 

 Поняття про ідейно – тематичну основу твору

Визначаючи тему художнього твору вказуємо, які явища дійсності в ньому відображені, тобто про що написано твір. Пам,ятаємо, що митець ставить певне питання, на яке намагається дати відповідь своїм твором (єдність теми та ідеї є змістом)

Тема – це зображення у творі явища життя, і поставлені у цьому зображенні проблеми.

Але в художньому творі при зображенні явищ життя не тільки ставиться питання, а й дається розуміння цих життєвих явищ. Життя змальовується так, що поведінка персонажів, їх взаємовідносини, розвиток дії,  словесне оформлення дії викликають певне ставлення до цих явищ, подій і людей, спрямовують на відповідну їх оцінку.

Ідея твору – це оцінка зображених життєвих явищ і подій, яка підноситься в образах і картинах твору.

Тема та ідея твору у своїй єлності становлять ідейно – тематичну основу твору. Розділяють їх при аналізі умовно, а у творі вони поєднані і характеризують насамперед його зміст.

Термін “тема” в літературознавстві має ще й інше значення. Його вживають і для визначення тієї сфери життя, з якої письменник узяв певні явища для зображення у творі ( наприклад: тема праці, кохання тощо).

Звичайно, кожний історичний період висуває на перший план ряд тем, які приваблюють до себе багатьох письменників, але творчість один одного не повторюють.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *