Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору.

Теорія літератури. Поняття про ідейно – тематичну основу твору 

Теорія літератури

 

 Поняття про ідейно – тематичну основу твору

Визначаючи тему художнього твору вказуємо, які явища дійсності в ньому відображені, тобто про що написано твір. Пам,ятаємо, що митець ставить певне питання, на яке намагається дати відповідь своїм твором (єдність теми та ідеї є змістом)

Тема – це зображення у творі явища життя, і поставлені у цьому зображенні проблеми.

Але в художньому творі при зображенні явищ життя не тільки ставиться питання, а й дається розуміння цих життєвих явищ. Життя змальовується так, що поведінка персонажів, їх взаємовідносини, розвиток дії,  словесне оформлення дії викликають певне ставлення до цих явищ, подій і людей, спрямовують на відповідну їх оцінку.
Ідея твору – це оцінка зображених життєвих явищ і подій, яка підноситься в образах і картинах твору.

Тема та ідея твору у своїй єлності становлять ідейно – тематичну основу твору. Розділяють їх при аналізі умовно, а у творі вони поєднані і характеризують насамперед його зміст.

Термін “тема” в літературознавстві має ще й інше значення. Його вживають і для визначення тієї сфери життя, з якої письменник узяв певні явища для зображення у творі ( наприклад: тема праці, кохання тощо).

Звичайно, кожний історичний період висуває на перший план ряд тем, які приваблюють до себе багатьох письменників, але творчість один одного не повторюють.
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *